Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en yderkommune (udkantskommune), kan du få mere kørselsfradrag end normalt.

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)