Det skattemæssige resultat vedrørende et udenlandsk fast driftssted opgøres efter danske regler. Om principperne for den faktiske fordeling af indtægter og udgifter på henholdsvis virksomheden i hjemlandet og det faste driftssted i udlandet henvises til OECD modelaftalens artikel 7, se D.D.2.

GenbeskatningHvis en person i sin skattepligtige indkomst har foretaget fradrag for underskud i et fast driftssted i en fremmed stat, kan der i efterfølgende indkomstår blive tale om at genbeskatte dette underskud efter reglerne i LL § 33 D. Med fast driftssted i en fremmed stat sidestilles fast ejendom i en fremmed stat.

    Der henvises til Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer afsnit S.C.7.1.