Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning.

Se afsnit C.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegning.