Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.2.1.2.2 Afkald på indtægt.