Efter VSL § 9 beregnes kapitalafkastsatsen en gang årligt. Satsen er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder, der nedrundes til nærmeste hele antal procentpoints. Satsen for 2009 er 4 pct. Satsen offentliggøres bl.a. på SKAT's hjemmeside.

Ved forskudt indkomstår er det altid satsen for det indkomstår, der svarer til kalenderåret, der skal anvendes.

Kapitalafkastsatsen udgør for:

 • 2010: 4 pct.
 • 2009: 4 pct.
 • 2008: 5 pct.
 • 2007: 4 pct.
 • 2006: 4 pct.
 • 2005: 4 pct.
 • 2004: 5 pct.
 • 2003: 5 pct.
 • 2002: 6 pct.
 • 2001: 6 pct.
 • 2000: 6 pct.
 • 1999: 5 pct.