Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit Vedvarende energianlæg.