Varelagerets størrelse skal optælles eller opgøres fysisk på statustidspunktet, og indirekte beregninger af varelagerets størrelse kan normalt ikke accepteres. Dog kan en varelageropgørelse, der er baseret på lagerbogholderi, godtages, selv om optællingen foregår på et andet tidspunkt end statustidspunktet, jf. § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder) og § 14 i bekendtgørelse nr. 594 af 12. december 2006 (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder). 

Ny tekst startI SKM2011.175.BR blev sagsøger nægtet tabsfradrag ved afhændelsen af sit varelager i forbindelse med virksomhedsophør, fordi retten i mangel af fysisk optælling af varelageret fandt det betænkeligt at tilsidesætte det af landsskatteretten udøvede skøn.Ny tekst slut

Også ukurante varer skal medtages ved lageroptællingen. Ukurans er alene et spørgsmål om værdiansættelse.