Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske Vejledning". Se afsnit C.C.6 om afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder m.v.