Pelsdyravlere skal opgøre værdien af deres besætning efter reglerne i varelagerloven, se JV C.C.2.3.1.2. Se TfS 1997, 656, hvor Landsskatteretten fandt, at også en produktionsvirksomhed kunne anvende dagsprisen, dvs. genanskaffelsesprisen på statustidspunktet.

SKM2011.807.SKAT er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for pelsdyravlere for indkomståret :

Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skindNy tekst start155 kr.Ny tekst slut
ChinchillaNy tekst start92 kr.Ny tekst slut
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skindNy tekst start270 kr.Ny tekst slut
Unger under 3 mdr. Ny tekst start0 kr.Ny tekst slut

Værdierne kan anvendes ved værdiansættelsen i  stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab. Værdierne for indkomståret forventes fastsat ved udgangen af .