Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10 om pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.1.1 om lovens baggrund og formål.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.2 Private ordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere

C.A.10.2.7.1 Fortrydelsesret for pensionsaftaler

C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler

C.A.10.2.7.3 Omgørelse af pensionsaftaler

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.1.2 om arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til arbejdsgiveren

Afsnittet er omskretet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.1.1 Lovens baggrund og formål

C.A.10.2.1.3.1.2 Arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til arbejdsgiveren

Afsnittet er omskrevet og fyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.2 Private ordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere

C.A.10.2.1.4.4 Engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide

C.A.10.2.2.4.4 Engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.1.3 Pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.1 om baggrund, formål og historik for reglen om ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.2 om reglen i PBL § 15 A om ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.3  om betingelser for ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.3  om btingelser for ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.5.2  om reglen i PBL § 15 A om ophørspension

C.A.10.2.5.6  om udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.4 om indbetalinger til ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.5.5 om fradragsret og fradragstidspunkt for ophørspension

C.A.10.2.5.6 om udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.3 om betingelser for ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2.3.6 om pensionsordninger for sportsudøvere (sportspensioner)

C.A.10.2.2.3.6.1 om regler og krav til en sportspension

C.A.10.2.2.3.6.2 om indbetalinger til og fradrag for en sportspension

C.A.10.2.2.3.6.3 om udbetalinger fra en sportspension og overførsel af en sportspension til en anden pensionsordning

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.3 om udenlandske pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger godkendt af SKAT

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.3.1 om generelt om fradragsret for udenlandske pensionsordninger

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.3.2.1  om ordninger godkendt efter PBL § 15 C

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.3.2.2 om ordninger godkendt efter PBL § 15 D

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.3.3 om ordninger med fradragsret efter dobbeltbeskatningsoverenskomster og lignende

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.3.3 om ordninger med fradragsret efter dobbeltbeskatningsoverenskomster og lignende

Afsnittet er slettet. Oplysningerne er fordelt over adskillige afsnit  under C.A.10 i Den juridiske vejledning. 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.1 om krav til pensionsordninger med løbende udbetalinger (skattekode 01, 09, 10, 16, 17 og 18)

C.A.10.2.1.1.1 om hvad der forstås ved en pensionsordning med løbende udbetalinger?

C.A.10.2.1.1.2 om alderspension

C.A.10.2.1.1.3  om ægtefælle-, samlever- og børnepension

C.A.10.2.1.1.4 om garanterede ydelser

C.A.10.2.1.1.5 om supplerende engangsydelser

C.A.10.2.1.1.6 om invalidepension

C.A.10.2.1.1.7 om overgangsregler for ordninger oprettet før januar 1972

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2 om ratepensionsordninger (skattekode 02, 07, 11 og 12)

C.A.10.2.2.1.1 om rateforsikringer i pensionsøjemed (skattekode 02 og 11)

C.A.10.2.2.3.1 om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.2 om privattegnede ratepensioner

C.A.10.2.2.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.2.4.3 om udbetaling ved dødsfald

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2 om ratepensionsordninger (skattekode 02, 07, 11 og 12)

C.A.10.2.2.1.1 om rateforsikringer i pensionsøjemed (skattekode 02 og 11)

C.A.10.2.2.3.1 om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.2 om privattegnede ratepensioner

C.A.10.2.2.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.2.4.3 om udbetaling ved dødsfald

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.1.2 om rateopsparing i pensionsøjemed (skattekode 07 og 12)

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.1.2 om rateopsparing i pensionsøjemed (skattekode 07 og 12)

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2.3.1  om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.2  om privattegnede ratepensioner

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.7 om bonus og renter for ratepensionsordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2.3.1 om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.2.4.3 om udbetaling ved dødsfald

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3 om kapitalpensionsordninger (skattekode 03, 08, 14 og 15)

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.1 om krav til kapitalpensionsordninger (skattekode 03, 08, 14 og 15)

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.1.4 om invalidesumsforsikring i tilknytning til kapitalpensionsordninger

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.3.1 om indbetalinger på kapitalpensionsordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.3.2 om grænser mv. for fradrags- eller bortseelsesret

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.3.2.1 om beløbsgrænsen på 46.000 kr. (2012-niveau)

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.3.3.2.1 om beløbsgrænsen på 46.000 kr. (2012-niveau)

C.A.10.2.3.3.2.3 om indbetalingerne overskrider både beløbsgrænsen og den personlige indkomst

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.3.3 om indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.3.2.2 om fradragsmaksimum er den personlige indkomst

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.3.3.2.1 om beløbsgrænsen på 46.000 kr. (2012-niveau)

C.A.10.2.3.3.2.3 om indbetalingerne overskrider både beløbsgrænsen og den personlige indkomst

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.3.3 I om idbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.3.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.3.4.6 om udbetaling ved dødsfald

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.4.2 om udbetaling ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.4.4 om udbetaling ved livstruende sygdom

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.4.7 om udbetaling ved ophævelse i utide

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.4.5 om udbetaling ved børnepasningsorlov

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.4.7 om udbetaling ved ophævelse i utide

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.7 om bonus og renter for kapitalpensionsordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.3.1.1 Hvad er en kapitalpensionsordning?

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.3.2  om privattegnede ratepensioner

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.3.2  om privattegnede ratepensioner

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.3 om private ordninger med engangsindskud (kapitalindskud)

C.A.10.2.1.3.4 om private ordninger med indbetalingsperiode på mindre end 10 år

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.3 om private ordninger med engangsindskud (kapitalindskud)

C.A.10.2.1.3.4 om private ordninger med indbetalingsperiode på mindre end 10 år

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på 50.000 kr.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.2 om private ordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere

C.A.10.2.1.3.3 om private ordninger med engangsindskud (kapitalindskud)

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.3.3 om private ordninger med engangsindskud (kapitalindskud)

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.3.5 om efterbeskatning ved ophør eller nedsættelse af indbetalingerne

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.3.5 om efterbeskatning ved ophør eller nedsættelse af indbetalingerne

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.1.1  om arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til den ansatte

C.A.10.2.2.3.1 om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.2 om privattegnede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på 50.000 kr

C.A.10.2.2.3.4 om overgangsregler for 50.000 kr./100.000 kr. loftet

C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.1.1  om arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til den ansatte

C.A.10.2.2.3.1 om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.2 om privattegnede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på 50.000 kr

C.A.10.2.2.3.4 om overgangsregler for 50.000 kr./100.000 kr. loftet

C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på 50.000 kr

C.A.10.2.2.3.4 om overgangsregler for 50.000 kr./100.000 kr. loftet

C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.1.4.3 om udbetaling ved dødsfald

C.A.10.2.2.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.2.4.2 om udbetaling ved varigt nedsat funktionsevnefunktionsevne (arbejdsevne)

C.A.10.2.2.4.3 om udbetaling ved dødsfald

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.1.4.2 om udbetaling ved varigt nedsat funktionsevnefunktionsevne (arbejdsevne)

C.A.10.2.1.4.3 om udbetaling ved dødsfald

C.A.10.2.1.4.4 om engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide

C.A.10.2.1.4.5 om overgangsregler for ordninger oprettet før 1980

C.A.10.2.2.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.4.4 om engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide

C.A.10.2.1.4.5 om overgangsregler for ordninger oprettet før 1980

C.A.10.2.2.4.4 om engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.5 om dispositioner i strid med pensionsformålet for pensionsordninger med løbende udbetalinger

C.A.10.2.2.5 om dispositioner i strid med pensionsformålet for ratepensionsordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.4.5 om overgangsregler for ordninger oprettet før 1980

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.4.4 om engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2.2 om anbringelsesregler for ratepensionsordninger

C.A.10.2.2.2.1 om anbringelsesregler for danske og udenlandske rateopsparinger i pensionsøjemed

C.A.10.2.2.2.2 om aktiver som midlerne i rateopsparing i pensionsøjemed kan anbringes i

C.A.10.2.2.2.3 om konsekvenser, hvis vilkårene for anbringelse af midlerne i rateopsparing i pensionsøjemed ikke overholdes

C.A.10.2.3.2 om anbringelsesregler for kapitalpensionsordninger

C.A.10.3.2.1.2 om anbringelsesregler for ordninger godkendt efter PBL § 15 C

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.4 om indeksordninger (skattekode 04 og 13)

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.4.1 om krav til indeksordninger

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.4.2 om misligholdelse af indeksordninger

C.A.10.2.4.4 om fradragsregler for indeksordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.4.8 om bonus og renter af indeksordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.4.5 om udbetalinger fra indeksordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.4.5 om udbetalinger fra indeksordninger

C.A.10.2.4.6 om dispositioner i strid med pensionsformålet over indeksordninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.7 om bonus og renter for pensionsordninger med løbende udbetalinger

C.A.10.2.2.7 om bonus og renter for ratepensionsordninger

C.A.10.2.3.7 om bonus og renter for kapitalpensionsordninger

C.A.10.2.4.8 om bonus og renter af indeksordninger

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.6 om udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring for pensionsordninger med løbende udbetalinger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.6 om udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring for pensionsordninger med løbende udbetalinger

C.A.10.2.1.6.1 om krav til og konsekvens af afgiftsfri udlodning

C.A.10.2.1.6.2  om forskellige former for udlodning

C.A.10.2.1.6.2.1 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

C.A.10.2.1.6.2.2 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del

C.A.10.2.1.6.2.3 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer af den udloddede del

C.A.10.2.2.6 om udlodninger til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse og bosondring for ratepensionsordninger

C.A.10.2.3.6 om udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring for kapitalpensionsordninger

C.A.10.2.4.7 om udlodninger til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.6.7 om flytning af en eksisterende ordning

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.6.2.1 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

C.A.10.2.1.6.2.2 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del

C.A.10.2.1.6.2.3 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer af den udloddede del

Afsnittet, der består af et tværgående skema, er udgået. Iinformationerne i skemaet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, hvor de er fordelt over et antal underafsnit under hovedafsnittet C.A.10

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.6 om overførsel og flytning af en pensionsordning

C.A.10.2.6.1 om generelle regler for overførsel

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.8 om overførsler af pensionsordninger med løbende udbetalinger

C.A.10.2.2.8 om overførsler af ratepensionsordninger

C.A.10.2.3.8 om overførsler af kapitalpensionsordninger og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

C.A.10.2.6.1 om generelle regler for overførsel

C.A.10.2.6.2 om overførsel af pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007

C.A.10.2.6.3 om overførsel til og fra en udenlandsk pensionsordning

C.A.10.2.6.4 om overførsel af pensionsordninger til De Europæiske Fællesskaber

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.6.7 om flytning af en eksisterende ordning

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.6.6 om overførsel af pensionsordninger oprettet før 1958

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.6.7 om ventekonti

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.9 om fraflytning til udlandet (skatteflugt)

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.8 om regler om afgiften efter pensionsbeskatningsloven

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.8 om regler om afgiften efter pensionsbeskatningsloven