Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.1.3 Pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere