Efter bestemmelsen i SL § 4, litra f, skal indtægter af lotterispil samt andet spil og væddemål medregnes ved indkomstopgørelsen.