Afsnittet er omskrevet og kan finde i Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.5.1 Fælles regler for fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer m.v.