Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab.

◄ 

 

 

Afsnittet er omskrevet og indarbejdet i Den juridiske Vejledning, afsnit C.A.8.6.2.

 

 

 

 

 

x►

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.9.5 Forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.

Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske veledning, afsnit C.A.4.1.5.

 

Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.1.5.1.Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.1.5.1.Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.1.5.2.

Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.1.5.3.

 

Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.1.5.4, C.A.4.1.5.5 og C.A.4.1.5.6.

Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.1.5.4.

Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit , C.A.4.1.5.5.