Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab.

◄