xx

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.9.5 Forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.

x