►Afsnit A.F.1.2 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

 

►Afsnit A.F.1.2.1 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

►Afsnit A.F.1.2 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

►Afsnit A.F.1.2 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

x

Personer, som har midlertidig bolig og arbejde her i landet, men som samtidigt opretholder bolig for deres ægtefælle/samlever/børn under 18 år i udlandet, er berettiget til fradrag for dobbelt husførelse efter samme regler som gælder for personer, som opretholder dobbelt husførelse her i landet. Se herom i ovenstående afsnit, A.F.1.2.2

Det er også en forudsætning for indrømmelse af fradrag for dobbelt husførelse for personer, som opretholder bolig for deres ægtefælle/samlever/børn under 18 år i udlandet, at den pågældende person ved forevisning af offentlige dokumenter og lignende fra deres hjemland om vielse, samliv, fødselsdato for mindreårige børn, bopælsregistrering og huslejekvitteringer eller lignende dokumenterer eller sandsynliggør, at forbindelsen til og samlivet med ægtefælle/samlever/børn under 18 år i udlandet er opretholdt, og at de afholder udgifter til husførelse i den bolig i hjemlandet, som de midlertidigt er fraflyttet.

Der kan ikke foretages fradrag for dobbelt husførelse, hvis begge ægtefæller eller samlevende opholder sig her i landet, mens f.eks. deres børn opholder sig i hjemlandet, medmindre det dokumenteres, at opholdet her i landet er midlertidigt, og ægtefællerne/de samlevende dokumenterer at afholde udgifter til opretholdelse af den fraflyttede bolig i hjemlandet.

Der gives heller ikke fradrag for dobbelt husførelse i de tilfælde, hvor en udenlandsk mand i overensstemmelse med sit hjemlands lovgivning har flere hustruer, og den ene hustru opholder sig her, mens den anden opholder sig i hjemlandet. Opholder begge hustruer sig i hjemlandet, kan der kun foretages ét fradrag.

Ved ophold i hjemlandet i kortere eller længere perioder på grund af ferie og lign., skal der ikke ske reduktion af fradraget, så længe opholdet i hjemlandet ikke har varet i over 2 måneder. Overstiger opholdet i hjemlandet 2 måneder, må den midlertidige opretholdelse af dobbelt husførelse på grund af erhverv i almindelighed anses for afbrudt i denne periode.

x