Reglerne om beskatning af fonde m.v. af udlodninger fra investeringsforeninger (både danske og udenlandske) følger beskatningen i LL § 16A.  

Om udlodninger fra investeringsforeninger henvises til C.B.4.2. For fonde mv. er udlodningerne i sin helhed skattepligtig.