►Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 (harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv.) blev reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter væsentligt ændret. Ændringen indebar bl.a. en nyaffattelse af bestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Ændringen har virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 1. januar 2010.◄

►De ændrede regler indebærer, selskaber beskattes fuldt ud af udbytte af porteføljeaktier, dvs. udbytter fra aktier, der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Porteføljeaktier er defineret negativt i ABL § 9, nemlig som aktier der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Se ABL § 4 A og § 4 B.◄