Ny tekst startVed lov nr. 525 af 12. juni 2009 (harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv.) blev reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter væsentligt ændret. Ændringen indebar bl.a. en nyaffattelse af bestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Ændringen har virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 1. januar 2010.Ny tekst slut

Ny tekst startDe ændrede regler indebærer, selskaber beskattes fuldt ud af udbytte af porteføljeaktier, dvs. udbytter fra aktier, der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Porteføljeaktier er defineret negativt i ABL § 9, nemlig som aktier der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Se ABL § 4 A og § 4 B.Ny tekst slut