Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.6.2 om tilførsel af aktiver med tilladelse.