Eksempel - almindeligt delsalg af aktier i ét selskab

 

Transaktion

 

Mellemregning

 

Anskaffelses-/

afståelsessum

 

1. Køb af 100 aktier i A/S til kurs 500

 

Antal aktier x kurs

(100 x 500)

 

 

50.000 kr.

 

2. Køb af 200 aktier i A/S til kurs 800

 

Antal aktier x kurs

(200 x 800) 

 

 

160.000 kr.

 

Samlet anskaffelsessum

 

(50.000 + 160.000)

 

210.000 kr.

 

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie

 

Samlet anskaffelsessum/antal aktier

(210.000 / 300)

 

 

700 kr.

 

3. Salg af 180 aktier i A/S til kurs 1.000

 

Antal aktier x kurs

(180 x 1.000) 

 

 

180.000 kr.

 

Samlet gennemsnitlig anskaffelsessum for solgte aktier

 

Antal solgte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(180 x 700)

 

 

 

126.000 kr.

 

Gevinst

 

Afståelsessum - anskaffelsessum

(180.000 - 126.000)

 

 

54.000 kr.

 

Anskaffelsessum for den resterende beholdning af aktierne i A/S

 

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(120 x 700), eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier

(210.000 - 126.000)

 

 

 

 

 

 

84.000 kr.

 

Eksemplet illustrerer, hvordan gennemsnitsmetoden virker. Der er tale om, at den samlede anskaffelsessum for aktierne i det pågældende selskab fordeles forholdsmæssigt mellem de aktier der afstås og de aktier, der forbliver i porteføljen.

 

Den del af den samlede anskaffelsessum, der forholdsmæssigt kan henføres til de solgte aktier, lægges til grund for beregningen af gevinst eller tab i forbindelse med afståelsen.

 

Den resterende del af den samlede anskaffelsessum er anskaffelsessum for de ikke-solgte aktier og skal fordeles forholdsmæssigt ved senere afståelser.