Eksempel - udnyttelse af tegningsretter til aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked 

 

Transaktion

 

Mellemregning

 

Anskaffelses-/

afståelsessum

 

1. Køb af 200 aktier i A/S til kurs 500 

 

Antal aktier x kurs

(200 x 500)

 

 

100.000 kr.

 

2. Tildeling af tegningsretter i forholdet 4:1 til tegning til kurs 400 (ret til tegning af 50 nye aktier)

 

Antal aktier ifølge tegningsretter x tegningsbeløb pr. aktie

(50 x 400)   

 

 

 

20.000 kr.

 

Samlet anskaffelsessum

 

(100.000 + 20.000)

 

120.000 kr.

 

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie/aktier ifølge tegningsret

 

Samlet anskaffelsessum/antal aktier og aktier ifølge tegningsretter

(120.000 / 250)

 

 

 

480 kr.

 

3. Udnyttelse af tegningsretter

 

Anskaffelsessummen er allerede indgået ved tildelingen - udnyttelsen giver ikke anledning til noget.

 

 

 

-

 

4. Salg af 100 aktier i A/S til kurs 600

(40 pct. af beholdning)

 

Antal aktier x kurs

(100 x 600)

 

 

 

60.000 kr.

 

Samlet gennemsnitlig anskaffelsessum for de solgte aktier

 

Antal solgte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(100 x 480)

 

 

 

48.000 kr.

 

Gevinst

 

Afståelsessum - anskaffelsessum

(60.000 - 48.000)

 

 

12.000 kr.

 

Anskaffelsessum for den resterende beholdning af aktierne i A/S

 

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(150 x 480), eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier

(120.000 - 48.000)

 

 

 

 

 

 

72.000 kr.

 

Eksemplet viser, hvordan tildeling og udnyttelse af en tegningsret til aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, påvirker opgørelsen efter gennemsnitsmetoden. Tegningsretten medregnes i gennemsnitsmetoden (som en aktie) allerede ved tildelingen. Det forhold, at tegningsretten udnyttes og bliver til en aktie, giver ikke anledning til ændringer i opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum for aktierne.

 

Aktionæren kan også vælge at sælge den tegningsret, der er tildelt fra selskabet.

 

 

Eksempel   -   salg af tildelte tegningsretter til aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked 

 

Transaktion

 

Mellemregning

 

Anskaffelses-/

afståelsessum

 

1. Køb af 200 aktier i A/S til kurs 500 

 

Antal aktier x kurs

(200 x 500)

 

 

100.000 kr.

 

2. Udstedelse af tegningsretter i forholdet 4:1 til tegning til kurs 400 (ret til tegning af 50 nye aktier)

 

Antal aktier ifølge tegningsretter x tegningsbeløb pr. aktie

(50 x 400)   

 

 

 

 

20.000 kr.

 

Samlet anskaffelsessum

 

(100.000 + 20.000)

 

120.000 kr.

 

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie/aktier i følge tegningsret

 

Samlet anskaffelsessum/antal aktier og aktier i følge tegningsretter

(120.000 / 250)

 

 

 

480 kr.

 

3. Salg af tegningsretter

(200 tegningsretter á 100 kr. - der skal 4 tegningsretter til at tegne en aktie)

 

Antal tegningsretter x værdi pr. tegningsret

(200 x 20)

 

 

 

 

4.000 kr.

 

Anskaffelsessum for afståede tegningsretter

 

Antal aktier i følge tegningsretter x kurs

(50 x 480)

 

 

 

24.000 kr.

 

4. Avance

 

Afståelsessum (salgssum + tegningsbeløb) - anskaffelsessum (4.000 + 20.000) - 24.000

 

 

 

0 kr.

 

Samlet anskaffelsessum efter salg af tegningsretter

 

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(200 x 480) eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier 

(120.000 - 24.000)

 

 

 

 

 

 

96.000 kr.

 

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie

 

Samlet anskaffelsessum/antal aktier

(96.000 / 200)

 

 

 

480 kr.

 

5. Salg af 80 aktier i A/S til kurs 600

(40 pct. af rest-beholdning)

 

Antal aktier x kurs

(80 x 600)

 

 

 

48.000 kr.

 

Anskaffelsessum for afståede aktier

 

Antal aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(80 x 480)

 

 

 

38.400 kr.

 

Avance

 

Afståelsessum - anskaffelsessum

(48.000 - 38.400)

 

 

9.600 kr.

 

Anskaffelsessum for den resterende beholdning af aktierne i A/S.

 

 

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(120 x 480), eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier

(96.000 - 38.400)

 

 

 

 

 

 

57.600 kr.

 

Eksemplerne dækker også aktieretter, hvor der ikke sker betaling i forbindelse med udnyttelsen af aktieretten. Det er blot et spørgsmål om at sætte 0 ind, hvor der regnes med tegningsbeløb i forbindelse med tegningsretterne.

 

Efter gældende regler påvirker tildeling og udstedelse af tegningsretter til aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, de gennemsnitlige anskaffelsessummer. I forbindelse med avanceopgørelsen ved senere salg, skal de gennemsnitlige anskaffelsessummer derfor omberegnes.

 

For at gøre det mere enkelt at sælge en tegningsret til aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, er der i § 25 indsat en bestemmelse, der medfører, at salg af disse tegningsretter beskattes i forbindelse med salget, uden at det påvirker beregningen af den gennemsnitlige anskaffelsessum. Der sker således beskatning af den fulde afståelsessum i forbindelse med salget, når tegningsretten er tildelt, og af forskellen mellem afståelsessum og anskaffelsessum, når tegningsretten er købt.

 

 

Eksempel - salg af købte tegningsretter til aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

 

Transaktion

 

Mellemregning

 

Anskaffelses-/

afståelsessum

 

1.  Køb af 200 tegningsretter á 100 kr. - der skal  4 tegningsretter til at tegne en aktie

 

Antal tegningsretter x værdi pr. tegningsret

(200 x 17,50) 

 

 

 

3.500 kr.

 

2. Salg af tegningsretter

 

Antal tegningsretter x værdi pr. tegningsret

(200 x 20)

 

 

 

 

4.000 kr.

 

3. Avance

 

Afståelsessum - anskaffelsessum

(4.000  - 3.500)

 

 

 

500 kr.

 

 

Bemærk, at reglerne om børsnoterede contra unoterede aktier ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 er ændret til aktier, optaget til handel på et reguleret marked contra aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2010.   


[1]