Følgende eksempel kan illustrere anvendelsen af opgørelsesmetoden for en beholdning af no par value-aktier

Eksempel En aktionær erhverver den 1. august 2002 nominelt 100.000 euro aktier i et tysk selskab til kurs 100 (altså for 100.000 euro).

Den 1. oktober 2002 erhverver aktionæren yderligere nominelt 50.000 euro aktier i selskabet til kurs 120 (for 60.000 euro). Det tyske selskab konverterer den 1. november 2005 sine aktier til no par value-aktier. Aktionæren modtager ved denne konvertering 1.500 aktier. Den 1. december sælger aktionæren 450 aktier for 90.000 euro, altså for 200 euro stykket. Den skattepligtige fortjeneste opgøres efter gennemsnitsmetoden i ABL § 26.

Idet der ses bort fra, at fortjenesten egentlig skal opgøres i DKK, kan den opgøres således:

450 aktier solgt i  for 200 euro stykket: 90.000 euro
Anskaffelsessummen for aktierne kan opgøres til 160.000 euro * 450/1500: 48.000 euro
Skattepligtig gevinst 42.000 euro

Den resterende beholdning på 1.050 aktier anses herefter for anskaffet for 160.000 - 48.000 euro = 112.000 euro