Afgiftssats
§ 2b
Afgiften er af

- poser af papir mv. 10 kr. pr. kg
- poser af plast mv. 22 kr. pr. kg

Tidligere
afgiftssatser
I perioden 1.1.1994-31.12.1997 var afgiften af

- poser af papir mv.   9 kr. pr. kg
- poser af plast mv. 20 kr. pr. kg