Reglerne om medarbejdende ægtefælle findes i KSL § 25 A, stk. 3-6. Reglerne medfører, at indtil 50 pct. af virksomhedens overskud, dog højst 215.500 kr. for 2013 ( 2012:215.500 kr.) kan overføres til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle, hvis denne deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Bestemmelsen om overførsel til medarbejdende ægtefælle kan betragtes som en regel om skatteberegning. Ved overførsel til den medarbejdende ægtefælle skal der således ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag.

Se i øvrigt DJV afsnit c.a.8.4.1.1 om betingelserne for at anvende reglerne om medarbejdende ægtefælle.

Sygedagpenge og orlovsydelserSyge- og barselsdagpenge samt forældre- og uddannelsesorlovsydelser, der udbetales til en medarbejdende ægtefælle, skulle tidligere medregnes til erhvervsoverskuddet i den virksomhed, der i overvejende grad drives af den anden ægtefælle, og indgik dermed i bidragsgrundlaget efter dagældende AMBL § 10. Det gjalt også i de tilfælde, hvor ydelsen er gjort til A-indkomst, jf. KSL bek. § 18.Om de nugældende regler henvises til DJV afsnit C.C.8.3.

Der er ikke tale om A-indkomst i de tilfælde, hvor dagpenge ydes som frivillig sikring efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel § 15, dvs. for selvstændigt erhvervsdrivende.Medarbejdende ægtefælle betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende, jf. BEK nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge, § 5, stk. 5.