Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit A.B.3.2.2