I de tilfælde, hvor en udenlandsk virksomhed stiller arbejdskraft til rådighed for at udføre arbejde her i landet (arbejdsudleje), er det hvervgiveren (den, for hvis regning arbejdet udføres), der er indeholdelsespligtig, jf. KSL § 46, stk. 1.

Om arbejdsudleje se afsnit C.1.1.2 og afsnit G.8.