Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.2.12 Anden økonomisk virksomhed LAL § 1, stk. 1 og § 2a.