Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.7.4.3 Sagens oplysninger (officialprincippet)