Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.6.1.2 Skattemyndighedernes særlige tavshedspligt

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.6.1.2.4.2 Videregivelse af fortrolige oplysninger til private

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.6.1.2.4.3 Videregivelse af fortrolige oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.6.1.2.4.4 Videregivelse af fortrolige oplysninger inden for samme myndighed

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.6.1.2.4.5 Fremgangsmåde ved videregivelse af fortrolige oplysninger

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.6.1.2.6 Klage over brud på tavshedspligten

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.10.3.6 Vidne forklaring om forhold der er omfattet af tavshedspligt