GB art. 500 Bestemmelserne om udstedelse af en enhedsbevilling findes i afsnit A.19.3.

Ansøgningen om en enhedsbevilling skal indeholde alle oplysninger om forædlingsprocessernes forløb og om nøjagtig de steder, hvor disse processer forventes gennemført.

Hvis en transaktion ikke er angivet i ansøgningen, omfatter enhedsbevillingen ikke dette forhold.

Ansøgningen skal indgives til SKAT eller det toldsted i det øvrige EU, hvor ansøgerens (toldmæssige) hovedbogholderi føres.