Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.4.1.6 om hjælpe- og understøttelsesfonde