Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.4.2.4.7 om overgangsregler

C.A.10.4.2.5 om valg af afkastbeskatning efter PBL § 53 A eller § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992

C.A.10.4.3.7 om FN's Pensionsfond