Hvis en person eller et selskab i udlandet stiller lønmodtagere til rådighed for at arbejde i en virksomhed i Danmark, og udlejeren ikke er ansvarlig for eller bærer risikoen for arbejdsresultatet, skal den danske virksomhed indeholde arbejdsudlejeskat, AM-bidrag og SP-bidrag af løn mv. til de arbejdsudlejede personer, jf. også afsnit C.1.1.2.

Arbejdsudlejeskatten beregnes, jf. KSL § 48 B som 30 pct. af bruttoindtægten, herunder eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold. Bruttoindtægten omfatter udover løn, godtgørelser mv. også værdien af skattepligtige personalegoder som fri kost og logi, fri bolig samt fri bil. Det skattepligtige beløb udgør den samlede bruttoindtægt optjent under arbejde i Danmark, herunder også bruttoindtægt under afspadsering og ferie optjent i forbindelse med arbejde udført i Danmark.

Arbejdsudlejeskat angives og betales efter særlige regler, jf. afsnit G.8.