Efter KL § 32 omfatter konkursmassen også alt hvad der under konkursen tilfalder skyldneren. Skal der under konkursen udbetales overskydende skat, betyder det, at denne skat er omfattet af konkursmassen og skal udbetales til konkursboet til fordeling blandt kreditorerne. Den overskydende skat kan kun holdes uden for konkursmassen, hvis KL § 33 hjemler dette.

Kan den overskydende skat relateres til skyldnerens egen virksomhed under konkursen, er den ifølge KL § 33 ikke omfattet af konkursmassen og tilhører således skyldneren selv. RIM kan derfor foretage individualforfølgning i kravet, fx ved modregning, jf. afsnit H.3.7.3.

Det er derfor nødvendigt, at skattecenteret foretager en ændring af den personlige fallents forskudsopgørelse for at hindre, at der unødigt bliver opkrævet B-skatter med den følge, at der efter indkomståret sker udbetaling af overskydende skat.