Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.1 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til salg eller udlejning ML § 6. Se afsnit D.A.21.3.4.3.2 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til virksomhedens brug ML § 7.