xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8.9 om tonnageskat.x