Ved lov nr. 525 af 17. juni 2008 er de særlige regler om momsgrundlaget ved byttehandel ophævet. I stedet skal anvendes momslovens almindelige regler. Begrebet almindelig salgspris afløses af begrebet normalværdi. Der indføres særlige regler for momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 878 af 3. september 2008 fastsat ikrafttrædelsestidspunktet til den 1. januar 2009.