Vedrørende hæftelse ved sambeskatning henvises der til SKM2009.759.SKAT og SKM2010.829.LSR