x

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.6 Servicefradrag.

x