Lov om afgift af mineralvand m.v. er ophævet med virkning fra den 1. januar 2014. Se xlov nr. 789 af 28. juni 2013x om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love.

Reglerne om afgift af mineralvand m.v. er beskrevet i tidligere udgaver af Den juridiske vejledning - senest i Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit E.A.3.4.