Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.2 om andre momspligtige personer.