Tinglysning af ejerskifte
For enhver tinglysning af ejerskifte af fast ejendom, der tinglyses som et ejerskifte, skal der beregnes afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 4. Afgiften er toleddet og består af en fast afgift på 1.400 kr. og en procentafgift (variabel afgift) på 0,6 % af afgiftsgrundlaget. Dette gælder også tinglysning af et betinget ejerskifte af fast ejendom. Den endelige indføring i  tingbogen af ejerforholdet er herefter afgiftsfri, jf. § 8, stk. 3, nr. 3.

Afgiftspligten indtræder ved anmeldelsen til tinglysning, og afgiften skal betales ved tinglysningen, jf. § 16. Dette gælder ikke for anmeldelser omfattet af storkundeordningen jf. § 17. Betales afgiften, eller en del heraf ikke ved anmeldelsen til tinglysning, skal der betales en forhøjet afgift på 5 % af det skyldige beløb - dog mindst 200 kr., jf. § 20. Se nærmere herom punkt H.6.