For at et lån i et pengeinstitut er omfattet af bestemmelsen, skal lånet have en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år. Kravet om løbetidens længde gælder dog ikke pantebreve, der er udstedt til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af de særligt dækkede obligationer (SDO).

Den oprindelige løbetid på mindst 10 år og højst 30 år knytter sig til dokumentets karakter som pengeinstitutpantebrev.  Det betyder, at i de tilfælde, hvor et privat pantebrev er blevet transporteret til et pengeinstitut som kreditor, skal "lån i pengeinstitutter med en oprindelige løbetid på mindst 10 og højst 30 år" i lovens § 5, stk. 2, og § 5a, stk. 1, forstås sådan, at det er løbetiden på det tidspunkt, hvor dokumentet ved tinglyst allonge bliver transporteret til et pengeinstitut, der er afgørende for, om forholdet er omfattet af § 5, stk. 2. Da det først er på tinglysningstidspunktet, dokumentet bliver til et pengeinstitutpantebrev, er det på dette tidspunkt, dokumentet skal have en fremtidig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år. Dokumentets løbetid forud for det tidspunkt, hvor det bliver til et pengeinstitutpantebrev, har ingen betydning i relation til § 5, stk. 2.

SDO-lån og løbetid 
Nedsættelsen eller fritagelsen for afgift jf. lovens § 5, stk. 2 og/eller § 5a, stk. 1 forudsætter, at det(de) underliggende lån i pengeinstitutter m.v., har en løbetid på mindst 10 år og højst 30 år, medmindre der er tale om lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO-lån). Anvendelse af disse bestemmelser for et SDO-lån med anden løbetid kræver, at følgende erklæres på det nye pantebrev, jf. BEK § 10:

"Långivningen er finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer."

Eksempel
A opretter et privat pantebrev med en løbetid på 20 år. På oprettelsestidspunktet er pantebrevet ikke omfattet af reglerne i § 5, stk. 2, fordi det ikke er udstedt til et af de institutter, der er omfattet af bestemmelsen. Efter 15 år bliver pantebrevet transporteret til et pengeinstitut som kreditor. Da pantebrevet bliver til et pengeinstitutpantebrev, er den resterende løbetid på 5 år. Selvom pantebrevet nu er et pengeinstitutpantebrev, er det ikke omfattet af afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, fordi den oprindelige løbetid som pengeinstitutpantebrev ikke er mellem 10 og 30 år.

Eksempel
A opretter et privat pantebrev med en løbetid på 20 år. På oprettelsestidspunktet er pantebrevet ikke omfattet af reglerne i § 5, stk. 2, fordi det ikke er udstedt til et af de institutter, der er omfattet af bestemmelsen. Efter 5 år bliver pantebrevet transporteret til et pengeinstitut som kreditor. Da pantebrevet bliver til et pengeinstitutpantebrev, er den resterende løbetid på 15 år. Pantebrevet er nu omfattet af afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, fordi den oprindelige løbetid som pengeinstitutpantebrev er på mellem 10 og 30 år.