Resumé

Dette afsnit handler om

 • Indledning (J.A.1)
 • Ansøgning om tilladelse til udbud af spil (J.A.2)
 • Vilkår for udbud af spil (J.A.3)
 • Forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme (J.A.4)
 • Markedsføring og oplysningspligt (J.A.5)
 • Spillemyndighedens tilsyn med spil (J.A.6)
 • Spillemyndighedens særlige krav om godkendelse (J.A.7)
 • Klage og domstolsprøvelse (J.A.8)
 • Gebyrer (J.A.9)
 • Bortfald (J.A.10)
 • Indgrebsmuligheder, sanktionsmuligheder mv. (J.A.11).