Et kombinationsspil er spil, hvor gevinstchancen er baseret på både tilfældighed og færdighed. Se SPILL § 5, stk. 1, nr. 3. Fordeling mellem tilfældighed og færdighed har ikke betydning for, om spillet falder indenfor definitionen. Hvis der er tale om et spil, som normalt er baseret på tilfældighed, men som er tilført et element af færdighed, vil dette spil dermed også være omfattet af definitionen på "kombinationsspil". Det er dog en forudsætning, at der er tale om en indbygget element i spillet. Eksempelvis vil en lodtrækning om, hvem der først begynder i et spil skak, ikke gøre spillet til et kombinationsspil.

Kombinationsspil omfatter også gættekonkurrencer, hvor deltagerne i gættekonkurrencen skal betale en indsats for at deltage, hvor der kan vindes en gevinst, og hvor gættekonkurrencen helt eller delvist afgøres ved tilfældigheder. Det gælder fx i forbindelse med en trækning mellem alle, der har svaret rigtigt på konkurrencens spørgsmål, eller hvor »telefonsluser« tilfældigt afgør, hvem der får lov til at deltage i konkurrencen.

Eksempler

Som eksempler på kombinationsspil kan nævnes: poker, backgammon, whist og gættekonkurrencer.

Se også

Se også:

  • Afsnit J.A.2 om ansøgning om en onlinekasinotilladelse.