Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om

 • generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • tinglysning og registrering af ejendomsret (E.B.3)
 • tinglysning og registrering af pant (E.B.4)
 • andre tinglysninger (E.B.5).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Der er i denne udgave af vejledningen indarbejdet følgende juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysningsafgift:

E.B.2.9.2 Tilbagebetaling af afgift ved aflysning eller sletning af panterettigheder

E.B.2.9.2.1 Tilbagebetaling af afgiften ved aflysning af pant i fast ejendom

 • SKM2021.459.LSR Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter Skattestyrelsen havde givet afslag på godtgørelse af tinglysningsafgift. Landsskatteretten begrundede afgørelsen med, at det fremgår af ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 22, at det er en betingelse for afgiftsgodtgørelse, at der er tale om det samme dokument, og at dokumentet fejlagtigt er tinglyst flere gange. Landsskatteretten fandt, at de i sagen omhandlede pantebrev nr. 1 og 2 ikke var enslydende.

E.B.3.1.5 Ejerskifte ved virksomhedsomdannelse

E.B.3.1.5.2 Omdannelse fra ApS til A/S mv.

 • SKM2021.465.SR Et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a) kan omdannes til en forening, hvor medlemmerne ikke hæfter for foreningens gæld.