Indhold

Afsnittet handler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at tinglysning af ejerskifte af fast ejendom i forbindelse med omdannelse af selskaber mv., omfattes af afgiftsnedsættelsen i xTAL § 6ax.

Afsnittet handler om