Indhold

Dette afsnit handler om

  • indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed (C.D.8.9.1.2.1)
  • skattefrie ikke-erhvervsmæssige indtægter (C.D.8.9.1.2.2)
  • overskud ved leverancer til medlemmer (C.D.8.9.1.2.3)
  • særlige indtægtsarter - overskudsandele, indtægt af fast ejendom, tilskud, renter og udbytte (C.D.8.9.1.2.4)
  • efterbeskatning af henlæggelser (C.D.8.9.1.2.5).

Se også

Se også afsnit

  • C.D.8.9.1.4 om opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved blandet aktivitet.
  • C.D.9.4 om selskaber, der i altovervejende grad ejes af en almennyttig eller almenvelgørende forening og som kan vælge at anse indkomsten for indtjent af foreningen.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter