Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for toldlempelse på grund af varens art eller særlige anvendelsesformål (end-use).

Afsnittet indeholder: